Autor: , Dodany: 16 listopada 2018, Kategoria: Bez kategorii


Warsztaty historyczno- językowe na UJK w Kielcach

Michaił Gorbaczow, Erich Honecker, Ronald Reagan, Helmut Kohl, Solidarność, Berlin w dniu 9 listopada 1989, zjednoczenie Niemiec w przekazie medialnym i we wspomnieniach świadków tamtych wydarzeń: Niemców z dawnego RFN, NRD, a także Polaków; życie codzienne w latach 80 i 90-tych – o tym mogliśmy się dowiedzieć, uczestnicząc 15 listopada 2018 w warsztatach zorganizowanych w Instytucie Filologii Obcych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z okazji 29 rocznicy upadku muru berlińskiego. Była to wspaniała lekcja historii kraju naszych zachodnich sąsiadów, przedstawiona w obrazach, słowach i utworach muzycznych przez wykładowców oraz studentów filologii germańskiej.Skip to content