Autor: , Dodany: 7 czerwca 2013, Kategoria:


Rekrutacja

Informacja o planowanym naborze na rok szkolny 2019/2020

I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Końskich

Typ szkoły

Klasa, przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym Planowane języki obce Planowana liczba oddziałów Planowana liczba uczniów

Liceum ogólnokształcące na podbudowie 8-letniej
szkoły podstawowej

1A

Język polski

Historia / biologia

Wos / j.obcy

j. angielski

j. niemiecki

j .francuski

1 28-30

1B

Matematyka

Fizyka / Informatyka

j.obcy

j. angielski

j. niemiecki

j. rosyjski

1

28-30

1C

Biologia

Chemia

j. angielski

j. niemiecki

j .francuski

1

28-30

1D

Matematyka

Geografia

j. obcy

j. angielski

j. niemiecki

j. rosyjski

1

28-30

Liceum ogólnokształcące na podbudowie gimnazjum

1E

Język polski

Historia / biologia

Wos / j.obcy

j. angielski

j. niemiecki

j .francuski

1

28-30

1F

Matematyka

Fizyka / geografia

Informatyka / j.obcy

j. angielski

j. niemiecki

j. rosyjski

1

28-30

1G

Biologia

Chemia

j. angielski

j. niemiecki

j .francuski

1

28-30

1H

Matematyka

Geografia

j. obcy

j. angielski

j. niemiecki

j. rosyjski

1

28-30