Autor: , Dodany: 11 listopada 2013, Kategoria: Bez kategorii


11.11.1918 – data, o której zapomnieć nie można

W dniu dzisiejszym, 11 listopada, obchodzimy jedno z najważniejszych świąt patrząc na przekrój całego roku – Narodowe Święto Niepodległości. W 1918 roku, po 123 latach zniewolenia, Polska odzyskała suwerenność i powróciła na mapy Europy i świata. Dzieje tego święta państwowego są burzliwe. Formalnie ustanowione w 1937 roku, ale już w 1939 roku nieobchodzone, zakazane, ażeby w 1989 roku powrócić już na stałe, jako dzień zwycięstwa i odrodzenia się Polski.

Jak doszło do tego, że Polska przestała istnieć?

Otóż, wiek XVIII był bardzo burzliwy jeśli chodzi o sytuację wewnętrzną, jak i zewnętrzną Rzeczpospolitej Obojga Narodów. W Sejmie odrzucano kolejne próby reform, takie jak opodatkowanie szlachty, duchowieństwa, zniesienie zasady liberum veto. Przeciwko nowym ustawom występowała też magnateria. Chaos w kraju wykorzystały państwa ościenne: Prusy, Rosja i Austria. W 1764 pierwsze dwa na sejmie konwokacyjnym zawiązały porozumienie, w którym zobowiązał się do wspólnego wystąpienia zbrojnego przeciwko Rzeczpospolitej, kiedy sytuacja będzie tego wymagała.
I tak w 1772 odbyłł się I rozbiór Polski dokonany przez Prusy, Rosję oraz Austrię. Utraciliśmy 211 tys. km² i 4,5 miliona ludności.
1793 Prusy Rosja dokonały II rozbioru, Polska utraciła ponad 300 tys. km².
Ostatni, III rozbiór dokonał się w 1795 roku, wykonany przez te same państwa, które uczestniczyły w I rozbiciu. Zaborcy podzielili między siebie resztkę terytorium, które pozostało w granicach Rzeczpospolitej. W wyniku tego podziału Polska zniknęła z map Europy oraz świata.
Oczywiście świadomość ludzi skąd pochodzą, jakim językiem mówią, nie zmieniła się. Polskę mieli w sercu i dążyli do przywrócenia jej niepodległości. Przed III rozbiorem odbyła się Insurekcja Kościuszkowska, jednak powstanie upadło. Tak samo było z Powstaniem Listopadowym (1830-1831) oraz Powstaniem Styczniowym (1863-1864).

Polska odzyskuje Niepodległość!

29 sierpnia 1918 Rada Komisarzy Ludowych specjalnym dekretem anulowała traktaty rozbiorowe, 7 października Rada Regencyjna ogłosiła niepodległość Polski11 listopada przekazała naczelne dowództwo wojska Józefowi Piłsudskiemu. Polska się odrodziła! Do odzyskania suwerenności i powrotu Polski na mapy Europy przyczynili się także: Roman DmowskiIgnacy DaszyńskiJózef HallerIgnacy PaderewskiWładysław SikorskiKazimierz Sosnkowski oraz Wincenty Witos.

Jak dzień 11 listopada wygląda w dzisiejszych latach?

Narodowe Święto Niepodległości jest dniem wolnym od szkoły, czy też pracy. W dniu dzisiejszym nie można zapomnieć o wywieszeniu Flagi.  Najważniejsze uroczystości elit polskich, polityków odbywają się w Warszawie na palcu Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Od kilku lat organizowany jest także Marsz Niepodległości organizowany przez Ruch Narodowy.
W dniu dzisiejszym wszyscy powinniśmy być zjednoczeni. Wszyscy powinniśmy być Patriotami, powinniśmy razem obchodzić święto, bez podziałów, czy przechodzenia obok niego w sposób ignorancki. Musimy pamiętać o tych wszystkich, którzy przelali krew walcząc o Polskę. Bądźmy Patriotami, nie bójmy się tak siebie określać. Pamiętajcie – Patriota nie jest złym człowiekiem. Bez poczucia przynależności państwowej, kulturowej, językowej dzisiaj mogłoby nie być wolnej Polski. Powstańcy, nasi przodkowie czując ową przynależność, walczyli o niepodległą Polskę, w której mamy możliwość żyć.
11_11

Skip to content