Autor: , Dodany: 26 lutego 2023, Kategoria: Bez kategorii


Spotkanie założycieli fundacji Sejsza z młodzieżą ILO im. KEN w Końskich

W dniu 21.02.2023 w ramach nawiązanej współpracy naszej szkoły z fundacją Sejsza zorganizowane zostało spotkanie z Panią Jagodą Sztanderą – prezesem Fundacji Sejsza oraz Panią Patrycją Stacherą – wiceprezesem Fundacji Sejsza.

Misją fundacji Sejsza jest niesienie pomocy bezbronnym psom z całej Polski.
Celem fundacji jest także wspieranie wszelkich działań mających na celu ratowanie chorych, porzuconych i skrzywdzonych przez człowieka zwierząt. Działania takie mają wpływać na świadomość zarówno dorosłych, jak też młodzieży oraz dzieci.

Priorytetowym wydaje się ugruntowanie wśród ludzi przekonania o konieczności szanowania zwierząt i ich praw, a także – szerzej – szanowania świata otaczającej nas przyrody.
Stąd ważne w działalności Fundacji Sejsza są spotkania z młodzieżą okolicznych szkół.
Spotkanie młodzieży naszego liceum poświęcone zostało propagowaniu potrzeby pomocy skrzywdzonym zwierzętom oraz ugruntowanie świadomości odpowiedzialności, jaka spoczywa na osobach, które decydują się na pomoc przy pupilach lub samą adopcję psa.

Pani Patrycja Stachera w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na inicjatywy młodzieży i realizację własnych zamierzeń i planów. Wskazywała różne aspekty życia młodego człowieka i funkcjonowania w społeczeństwie. Zachęcała młodzież do działań we wszystkich dostępnych obszarach, do własnych inicjatyw oraz uświadamiała jak wielkie znaczenie ma ich obecność i postawa w dzisiejszym świecie.

Podziękowania dla naszych wolontariuszek Martyny i Mai Stachery za zorganizowanie spotkania oraz
opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu –Marleny Bernackiej –Pluty za organizację i poprowadzenie spotkania.
Pragniemy zaprezentować Wam krótką relację z tego szczególnego spotkania.

Skip to content