Autor: , Dodany: 25 września 2019, Kategoria: Bez kategorii


Profilaktyczna opieka zdrowotna.

Dz. U. 2019 poz. 1078

U S T A W A
z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami

Art.7.

ust.2. Profilaktyczna opieka zdrowotna oraz opieka stomatologiczna nad uczniami w zakresie, o którym mowa wart.9 ust.1 pkt 2 i ust.2 pkt 2, jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów.

ust.3. Rodzice na pierwszym zebraniu rodziców oraz pełnoletni uczniowie na pierwszych zajęciach z wychowawcą w roku szkolnym uzyskują informację o zakresie opieki zdrowotnej oraz o prawie do wyrażenia sprzeciwu, o którym mowa w ust.2, złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę. Informację tę umieszcza się ponadto w miejscu ogólnie dostępnym w szkole.

pobierz wzór sprzeciwu wobec objęcia ucznia opieką profilaktyczną

Skip to content