Autor: , Dodany: 5 lutego 2024, Kategoria: Bez kategorii


SPOTKANIA Z CIEKAWYMI LUDŹMI I MIEJSCAMI HISTORYCZNYMI

W dniu 26stycznia 2024 r. uczniowie naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w kolejnym spotkaniu w ramach współpracy z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Końskie. Jest to cykl zajęć innowacji pedagogicznej, której celem jest popularyzowanie wiedzy o losach naszych rodaków, o regionie koneckim oraz krzewienie postaw patriotycznych wśród młodzieży.
Pani Magdalena Weber przybliżyła uczniom klasy 2A sylwetkę błogosławionego księdza Kazimierza Sykulskiego omawiając poruszającą prezentację pt. „Błogosławiony ksiądz Kazimierz Sykulski – patron powiatu koneckiego”. Serdecznie dziękujemy za wspaniały wykład.
Organizatorki seminarium: Magdalena Weber i Renata Korabiewska

Skip to content