Autor: , Dodany: 17 grudnia 2023, Kategoria: Bez kategorii


Projekt edukacyjny „Dziś Uczeń – Jutro Student”

13 grudnia 2023 roku był bardzo ważnym dniem dla naszego liceum. Pani Dyrektor Marlena Bernacka-Pluta i Rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba oraz Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach prof. dr hab. Stanisław Głuszek podpisali porozumienie o współpracy w ramach projektu DZIŚ UCZEŃ-JUTRO STUDENT.
Podpinane porozumienie zaowocuje szeregiem działań wspierających kierowanych do uczniów naszej szkoły. Będą należały do nich między innym dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów: matematyka, fizyka, informatyka, chemia, biologia, geografia, język angielski. W ramach projektu dla naszych uczniów będą organizowane liczne wyjazdowe spotkania, wykłady, zajęcia laboratoryjne, doradztwo zawodowe, festiwale naukowe odbywające się na wspomnianych uczelniach wyższych i prowadzone przez nauczycieli akademickich.
Współpraca została podpisana na lata 2023-2027 i będzie obejmowała wsparcie dla uczniów klas 3 i 4 w tych latach nauki. Pierwsze zajęcia ruszą już niebawem.
Wszystkie formy wsparcia włącznie z wyjazdami i zakupem potrzebnych materiałów będą nieodpłatne dla naszych uczniów, a ich finansowanie będzie odbywało się w ramach projektu „Dziś Uczeń – Jutro Student”.
Jesteśmy jedyną szkołą w powiecie, której udało się wziąć udział w tak znaczącym dla edukacji projekcie. Dzięki temu nasi uczniowie mają okazję zasmakować zajęć studenckich już w liceum, poszerzyć swoje horyzonty i pokierować własnym rozwojem.
Szczegółowe informacje o realizacji projektu „Dziś Uczeń – Jutro Student” można znaleźć na stronie: https://tu.kielce.pl/start/uczelnia/projekty-ue/dzis-uczen-jutro-student/

Skip to content