Autor: , Dodany: 19 kwietnia 2022, Kategoria: Bez kategorii


Uczniowie klasy 3d kończą udział w projekcie „Matematyka bez poprawki”

W dniu 12 kwietnia 2022 r. w Auli Głównej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach odbyło się podsumowanie projektu „Matematyka bez poprawki” realizowanego z inicjatywy Pana Kazimierza Mądzika, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Politechniką Świętokrzyską. Innowacyjny projekt zakładał kompleksowe wsparcie dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym. W ciągu 5 miesięcy uczniowie ze świętokrzyskich szkół podstawowych pracowali prawie w każdym powiecie z nauczycielami matematyki realizując dodatkowe zadania maturalne przygotowane przez zespół koordynatorów projektu. Udział w projekcie był dla uczniów bezpłatny, jego realizacja była możliwa dzięki wsparciu organów prowadzących szkoły ponadpodstawowe w województwie świętokrzyskim. Projekt „Matematyka bez poprawki” realizowany w roku szkolnym 2021/22 był działaniem pilotażowym. W podsumowaniu projektu „Matematyka bez poprawki” uczestniczyli przedstawicie organów prowadzących, dyrektorzy i nauczyciele ze szkół ponadpodstawowych, które brały udział w projekcie oraz 672 uczniów objętych dodatkowym wsparciem z zakresu matematyki.
Uczniom i nauczycielom stworzono przestrzeń na zwiedzanie specjalistycznych laboratoriów połączone z prelekcjami kadry akademickiej Politechniki Świętokrzyskiej.

Skip to content