Autor: , Dodany: 8 czerwca 2013, Kategoria:


PodsumowaniePodsumowanie działalności w projekcie Comenius

I liceum Ogólnokształcące im. KEN w Końskich bierze udział w dwuletnim projekcie partnerskim Comenius- Innowacyjne metody edukacyjne, zdobywanie doświadczeń od innych. Oprócz I liceum w projekcie bierze udział pięć innych szkół średnich z Unii Europejskiej w tym szkoła z Turcji. Obecnie szkoła jest po pierwszym roku realizacji zadań projektowych. Podczas pierwszego roku udało się opracować sześć lekcji z użyciem metod nietradycyjnych, które zostały przeprowadzone w klasach. Są to lekcje z : geografii, wiedzy o kulturze, języka angielskiego, fizyki i łaciny. Lekcje te cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów, którzy chętnie biorą udział w takich lekcjach przygotowanych z użyciem metod nietradycyjnych jak na przykład zajęcia w terenie, praca z mapą, lekcje z wykorzystaniem tablicy interaktywnej czy komputerów. Ponadto nauczyciele I liceum oraz pan dyrektor brali udział w dwóch wizytach zagranicznych przeprowadzonych do tej pory na Litwie i we Włoszech. Były to intensywne warsztaty i seminaria podczas których nauczyciele prezentowali swoje dokonania oraz działania projektowe a także wymieniali doświadczenia i korzystali z rad nauczycieli z różnych państw. W drugim roku działania projektu I liceum zamierza kontynuować wprowadzanie metod innowacyjnych do procesu nauczania a także przygotować kolejne lekcje z wykorzystaniem takich metod. Ponadto przewidziane są jeszcze przynajmniej dwa spotkania partnerów w Turcji i Hiszpanii.
W drugim roku działania projektu nauczyciele I Liceum przeprowadzili ewaluacje lekcji przygotowanych przez inne kraje partnerskie projektu. Były to ewaluacje takich lekcji jak: geografia, przedsiębiorczość, język angielski, język niemiecki, fizyka, matematyka. Ewaluacja w teorii i praktyce miała na celu ocenę przydatności i użycia tych lekcji w naszej szkole i w naszych warunkach. Poza tym nauczyciele i pan dyrektor szkoły wzięli udział w trzech zagranicznych spotkaniach roboczych przeprowadzonych w Bułgarii, we Włoszech i w Hiszpanii. Celem takich zagranicznych wizyt była prezentacja zrealizowanych działań przez poszczególne państwa partnerskie oraz ustalenie dalszych zadań koniecznych do realizacji założeń i celów projektowych. Ostatnie spotkanie partnerów w Hiszpanii było zwieńczeniem dwu letniej współpracy partnerskiej oraz przedstawieniem finalnego produktu projektu jakim jest płyta CD z przykładami lekcji z wykorzystaniem metod nietradycyjnych z różnych państw. Gotowe scenariusze lekcji, odpowiednie do zastosowania przez nauczycieli różnych przedmiotów z różnych krajów są również dostępne na ogólnej witrynie projektu: www.togetherproject.info

Korzyści z udziału szkoły w projekcie Comenius:

W wyniku uczestnictwa w projekcie unowocześniliśmy i wzbogaciliśmy ofertę dydaktyczną, poprzez zastosowanie w nauczaniu metod nietradycyjnych. Wzbogaciliśmy nasz warsztat pracy o nowe pomoce dydaktyczne między innymi tablicę interaktywną, nowe metody nauczania. Dzięki uczestnictwu w projekcie nauczycieli i uczniów zwiększył się stopień motywacji do nauczania i uczenia się, zmodyfikowaliśmy program nauczania języków obcych. Rezultaty i produkty naszego projektu wprowadzamy do naszej codziennej pracy i zamierzamy utrwalać ich stosowanie poprzez ogólnie dostępną witrynę internetową projektu oraz produkt finalny jakim jest płyta CD, a zwłaszcza zawarte na niej przykłady dobrych praktyk- scenariusze lekcji, ewaluacje lekcji z różnych państw, sugestie innych pedagogów odnośnie udoskonalania umiejętności pedagogicznych, dydaktycznych i wychowawczych służących zarówno nauczycielom jak i uczniom, którzy poprzez zwiększone umiejętności zawodowe pedagogów osiągają lepsze i bardziej trwałe efekty kształcenia. Poza tym nawiązana współpraca pedagogów i uczniów z różnych krajów przyczyni się do wymiany doświadczeń i rozwoju kompetencji poprzez stopniowe wprowadzanie i użycie metodycznych innowacji oraz nowych technologii. Dzięki udziałowi w projekcie szkoła i miasto zostały wypromowane nie tylko w środowisku lokalnym, ale także europejskim.

Skip to content