Autor: , Dodany: 8 czerwca 2013, Kategoria:


Wizyta w MontanaProjekt Comenius – III spotkanie partnerów

W dniach 5-6 października br. odbyło się kolejne (trzecie już) spotkanie zrealizowane w ramach unijnego programu edukacyjnego Comenius pn. z „Towards innovative educational methods, getting experience from each other (TOGETHER)”, w którym to jednym z uczestników jest I LO im. KEN w Końskich. W spotkaniu udział wzięli nauczyciele tej szkoły: Anna Kania- j. angielski., Dorota Pałgan- geografia i Piotr Frąc- j.angielski. Praca partnerów pochodzących z 5 krajów UE oraz Turcji, biorących udział w przedsięwzięciu, koncentruje się na opracowywaniu i wymianie doświadczeń dotyczących nietradycyjnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, których celem jest poprawa jakości standardów nauczania w szkołach zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Projekt zakłada mobilności do krajów partnerskich: Litwy, Włoch, Bułgarii, Turcji i Hiszpanii.
Wizyta październikowa miała miejsce w mieście Montana w płn.-zach. części Bułgarii a gospodarzem była szkoła średnia języków obcych „Petar Bogdan”. Wzajemna współpraca w czasie spotkania przyniosła bardzo owocne rezultaty dla wszystkich zaangażowanych stron,w postaci wielu wniosków i ustaleń. Partnerzy przedstawili prezentacje podsumowujące dotychczasowe działania (tj. dot. mobilności; dyseminacji – rozpowszechniania rezultatów projektowych – m. in. ocena funkcjonowania projektowej strony internetowej oraz broszur informacyjno-promocyjnych; ewaluacji oraz sporządzenia i zastosowania w praktyce scenariuszy lekcyjnych – opartych na metodach innowacyjnych- przez ich autorów). Na spotkaniu uzgodniono również kwestie dotyczące dalszej realizacji projektu: daty 2. ostatnich mobilności ( w Turcji – marzec i w Hiszpanii – czerwiec), obowiązek zamieszczenia przez partnerów przygotowanych i przeprowadzonych scenariuszy lekcji na projektowej stronie internetowej aby umożliwić rozpoczęcie fazy ich wzajemnego testowania w klasach przez nauczycieli z innych krajów uczestniczących w projekcie. Wzajemne testowanie pomysłów koleżanek/kolegów – partnerów w projekcie – ma na celu sprawdzenie ich efektywności i wartości edukacyjnej, co niewątpliwie pomoże w opracowaniu nowoczesnych standardów nauczania, przystosowanych do wymogów i warunków obecnych czasów. Ustalono terminy realizacji poszczególnych zadań.
Podsumowując, po raz kolejny omówiono zagadnienia istotne dla końcowego rezultatu projektu, czyli nastąpiła wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami oraz omówiono bieżącą i przyszłą realizację poszczególnych etapów w ramach tego przedsięwzięcia. Należy dodać, iż uczestnictwo w projekcie z pewnością przyczyni się podniesienia kwalifikacji zawodowych nauczycieli I LO im. KEN i zwiększenia atrakcyjności prowadzonych w szkole lekcji, co bez wątpienia spowoduje wzrost jej konkurencyjności jako placówki edukacyjnej w regionie.

Skip to content