Autor: , Dodany: 8 czerwca 2013, Kategoria:


Polski 

 

 

Tytuł projektu:Towards Innovative Educational Methods by Getting Experience From Each Other

Typ projektu: Wielostronny Partnerski Projekt
Czas trwania: 01.08.2010- 01.08.2012

Opis projektu
Projekt pt: „Innowacyjne metody edukacyjne, zdobywanie doświadczeń od innych”, jest wielostronnym partnerskim projektem pomiędzy szkołami na Litwie, w Hiszpanii, Turcji, Bułgarii, we Włoszech i Polsce. Obserwujemy globalne zjednoczenie oraz tendencję do współpracy w różnych obszarach. Jest to wyraźnie widoczne poprzez rozszerzenie Unii Europejskiej i globalizację współczesnego świata. W obecnych czasach nauczyciele odgrywają ważną rolę. Ale czy nauczyciel potrafi zaangażować uczniów do prostych zadań jak praca w klasie czy czytanie książek, kiedy młodzież dorasta w otoczeniu komputerów, multimediów oraz innowacyjnych, wysokorozwiniętych technologii? Nauczyciel może mieć najlepsze chęci i umiejętności ale jeśli uczniowie nie mają odpowiedniego nastawienia do nauki, jeśli metody nauczania nie są wzbogacane oraz atrakcyjne wtedy proces przyswajania wiedzy jest bardzo ograniczony. Nauczyciele muszą pomagać uczniom w odzyskaniu ochoty do nauki, co więcej w trudnym okresie dorastania młodzieży dzisiejsi nauczyciele muszą uczyć się pracować z nowymi i atrakcyjnymi technologiami, rozwijać i oferować innowacyjne, nowoczesne metody nauczania. Ten projekt ma uczynić proces nauczania i uczenia się nowoczesnym i atrakcyjnym dla uczniów, angażując nauczycieli z nauczaniem różnych przedmiotów w różnych krajach. Projekt ma na celu analizowanie i opisywanie nowoczesnych, nietradycyjnych i motywacyjnych metod nauczania a także testowanie i ocenianie ich realnego użycia. Międzynarodowe grupy uczestników będą razem współpracować, wymieniać informacje, dzielić się nowymi doświadczeniami, pogłębiać wiedzę i umiejętności z użyciem różnych innowacyjnych metod i technik nauczania. Poza tym Europejska współpraca w unikalnym kulturowym kontekście przyczyni się do podwyższenia umiejętności językowych i informatycznych uczniów.

Cele i strategia projektu
Powyższy projekt ma na celu poprawę i ulepszenie metod nauczania w szkole, uczynić je interesującymi i atrakcyjnymi dla uczniów z zaangażowaniem nauczycieli różnych przedmiotów z różnych krajów. Ponadto projekt zakłada analizę i dyskusję na temat nowoczesnych, nietradycyjnych metod nauczania, wykorzystanie rezultatów, przygotowanie rekomendacji odnośnie tych metod, które mają być wykorzystane w klasach. Projekt także zakłada, że nauczyciele będą stopniowo wprowadzać edukacyjne i metodyczne innowacje, podyktowane przez nowocześnie rozwijające się społeczeństwo, poza tym będą wprowadzać nowoczesne technologie do procesu nauczania, dopasowywać aktywizujące metody nauczania, zdobywać i dzielić się doświadczeniami z nauczycielami i ekspertami z innych krajów. Jest także istotne, że uczestnicy poznają sytuację społeczno-kulturową innych krajów biorących udział w projekcie, odkryją podobieństwa i różnice w procesie nauczania oraz poprawią ich umiejętności językowe.
W ramach projektu będzie uruchomiony specjalny portal gdzie pedagodzy z różnych krajów będą zamieszczać opinie i rady nauczycieli a także uczniów, dzielić się nowymi doświadczeniami, poznawać nowe narzędzia, które umożliwią społeczną interakcję aby móc w przyszłości wprowadzić platformę e-learning (zdalnego nauczania).

Link do portalu projektu: www.togetherproject.info

Skip to content